Akıl ve İman

Akıl ve İman

İslam Felsefesi ve Anlayışı

Dil: Türkçe

Yıl: 2023

Yayınevi: Bookademy

Tarih: 08-03-2023

İslam felsefesi, İslam dini ve dünya görüşü hakkında düşünce ve anlayışı içermektedir. Bu kitap, İslam felsefesinin tarihsel kökenlerini ve gelişimini ele alır ve İslam felsefesinin din-felsefe ilişkisi üzerine odaklanır.

Ayrıca, İslam felsefesi çerçevesinde akılcı düşünce ve Mevlana, İbn Rüşd ve İbn Arabi gibi önemli filozofların görüşlerini ele alır. Kitabın amacı, İslam düşüncesinin anlayışını ve İslam felsefesinin önemini vurgulamak ve okuyuculara İslam dünyasının düşünce tarihini tanıtmaktır.

Kategori: Felsefe

Benzer Kitaplar