Felsefenin Tarihi

Felsefenin Tarihi

Antik Dünyadan Günümüze Düşüncelerin Evrimi

Dil: Türkçe

Yıl: 2023

Yayınevi: Bookademy

Tarih: 08-03-2023

Felsefe tarihi, insanların dünya hakkındaki düşüncelerinin ve anlayışlarının evrimini yansıtır. Bu kitap, felsefenin antik dönemden günümüze kadar geçirdiği değişimi ve büyük felsefecilerin eserlerini tanıtır.

Aynı zamanda, felsefe tarihinde anahtar konular ve akımlar hakkında bilgi sunar. Felsefe tarihi, insanların dünya hakkındaki düşüncelerinin ve anlayışlarının nasıl değiştiğini ve bugünkü dünya görüşlerimizin nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur. Kitabın amacı, okuyucuların felsefenin tarihsel gelişimini ve insanların dünya hakkındaki düşüncelerinin evrimini anlamalarına yardımcı olmaktır.

Kategori: Felsefe

Benzer Kitaplar